Czego uczy gra?

Dzięki krótkiej rozgrywce gracze doświadczają współzależności i wpływu człowieka na przyrodę, przekonują się,
jak ważne jest racjonalne gospodarowanie powierzonym nam przez Boga wspólnym dobrem. Dowiadują się, w jaki sposób brak współpracy i komunikacji
oraz nastawienie tylko i wyłącznie na odnoszenie indywidualnych korzyści, utrudnia życie we wspólnocie i osiąganie wyznaczonych celów. 

 

W grze, zainspirowanej encykliką Papieża Franciszka, gracze otrzymują we wspólne zarządzanie
piękny zielony las pełen starych, rozłożystych drzew. Las jest ich domem
- daje im schronienie, zapewnia wszystko, co potrzebne do życia i rozwoju.
Na nich natomiast spoczywa odpowiedzialność za skutki gospodarowania wspólnym dobrem.

Poważna gra czyli - uczenie się przez doświadczenie

Wynik, który w rzeczywistości mógłby być porażką, w poważnej grze, jest niczym innym jak elementem procesu uczenia się zmuszającym uczestników do refleksji na temat własnych działań oraz ich konsekwencji.

Wiedza, która pozostaje w uczestnikach, nie ma formy praw czy twierdzeń pochodzących od nauczyciela, ale jest efektem własnych przemyśleń i odkryć graczy. Dzięki temu łatwiej jest ją zapamiętać oraz wykorzystać w prawdziwym świecie.

Prowadzenie zmiany -> Doświadczenie -> Refleksja -> Wnioski
od 6 lat

Gra stworzona jest z myślą o rodzinach. Młodsze dzieci, będą potrzebowały pomocy dorosłych przy czytaniu opisów.

45 min

Rozgrywki nie trwają dłużej niż 45 minut. Czas gry i jej omówienia zależy od prowadzących.

5-6 graczy

Gra jest dedykowana 5 - 6 graczom.

5 kompletów gier

Dla wychowawców i katechetów dostępne są zestawy dla klas (do 30 graczy).

Dzieci grają w Laudato Si

Rozgrywka pierwsza

Rozgrywka druga

Twórcy gry

Piotr Magnuszewski

Łukasz Magnuszewski

Michał Pająk

grafika

Anna Tomik

Bartosz Naprawa

Współpraca

Jakub Damurski

Anna Koch

Michalina Kułakowska

Magdalena Liszka

Władysław Zołoto

Wojciech Iwanowski

katecheci o grze

 znaczek_eko

 

Gra, stworzona przez zespół Centrum Rozwiązań Systemowych powstała, jako narzędzie edukacyjne na lekcje katechezy w ramach projektu Nowa Ziemia finansowanego ze środków Komisji Europejskiej (Climate-KIC).  Specjalista z Obserwatorium Społecznego przygotował scenariusze lekcji dla katechetów. Powstały również materiały edukacyjne dla rodziców i wychowawców.

 

loga